Logo
U bent hier: Start > Moppen > Regio's > Vlamingen en Walen

Moppen - Regio's : VLAMINGEN EN WALEN

Deel dit:

 • Jezus is nog eens terug op aarde gekomen en logeert in Koksijde.
  Zoals je weet is het lang geleden, er is veel veranderd en Jezus is niet meer mee met zijn tijd. Ziet hij daar een oud ventje in een karreke. Jezus kan het niet laten.
  Hij gaat er regelrecht naartoe en zegt: 'Sta op en loop!'
  De man bekijkt Jezus eens en rijdt verder, men ziet wel eens vaker een rare aan de kust.
  Jezus rent de man achterna en zegt: 'Echt waar, mijn vriend, sta op en u zult weer lopen!'
  Geïrriteerd kijkt de man Jezus aan en zegt: 'Hort e kèr vriend, ik hé vo 2 euren dien gocart betaald en â'k goa kik doa nu 2 uur mee rondrien!'
   
 • Vier pastoors zitten samen een pint te drinken. Een Brusseleir, een West-Vlaming, een Limburger en een Sinjoor. Ze klagen over het weinig volk dat nog naar de kerk komt.
  Zegt de Ket ; wij hebben iets gevonden : in Jette zeggen we de Mis af en toe in het Brussels dialect en dan zit de kerk bomvol.
  Zegt de West-Vlaming : da doen widder olle doage, mo ’t alpt nie.
  Zingt de Limburger : daaar kuuunen we niiiet aan deeenkne, waant daan duurt de miiis te laaang.
  Tenslotte den Antwerpeneir : spaaiteg da waai gien dialect emme.
   
 • Een Parijzenaar, een New Yorker en een Westvlaming komen een geest uit een fles tegen. De geest zegt "ik kan je een eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven bezorgen, maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen: elk van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook gooien, maar als ik het terugvind, dan sterf je".
  Zo gezegd, zo gedaan.
  De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan.
  De geest zoekt en zoekt, en vindt heel snel de tandenstoker die de Amerikaan erin gooide terug. De Amerikaan sterft!
  Vervolgens gooit de Parijzenaar zijn voorwerp in Middellandse Zee. De geest zoekt en zoekt en zoekt, en vindt uiteindelijk de speldenknop terug. Ook de Fransman bekoopt het met zijn leven. Dan is het de beurt aan de Westvlaming
  Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de Schelde, en gaat rustig naar huis. De geest zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar kan maar niet terugvinden wat de Westvlaming in de Schelde heeft gegooid.
  Ten einde raad gaat hij naar hem toe, en zegt : "Ik kan niet anders dan jou het eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven geven. Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je vragen wat het juist is wat je er hebt ingegooid?"
  De Westvlaming zwijgt even, glimlacht en zegt dan:
  " een bruistablet ! "
   
 • Kortste nieuwjaarswens in het westvlaams: OYMOLEUTET, OYMOTIETET, OYMOGOESTET, OYMOSJANSET, OYMOGINAMBRASET, OYMOUPTIETRUSTET, OYMOGINDUSTET, OYMOGINMOEITET, OYMOGEZOENDZIET en OTMOGOEDIS IN 2012
   
 • De premier van Vlaanderen en de premier van Wallonie lopen samen over straat. Ze zien een wonderlamp liggen. Ze wrijven over de lamp en er komt een geest te voorschijn. De geest is blij en zegt: Omdat jullie mij bevrijd hebben, mogen jullie allebei een wens doen. De Waal zegt: Ik wil om heel Wallonie een betonnen muur, zodat we die Vlamingen niet meer kunnen zien en horen. En wat is jou wens, vraagt de geest aan de Vlaming. Vraagt de Vlaming: Die betonnen bak van die Waal, is die waterdicht?
   
 • ne vint goat binn in a beenhoawerie en vroagt a keun.
  zegt den beenhoawer: moet ie geschit zin?
  zegt dienen vint: eje getrouwde oak messchiens?
   
 • Twee Antwerpenaren zijn na jaren werkloosheid en met wat politieke steun dan toch eindelijk aan een jobke geraakt bij de Belgische Spoorwegen. Daar beseffen ze al na een paar dagen welk vlees ze in de kuip hebben en zoeken ze wanhopig naar een plek waar onze twee zo weinig mogelijk in de weg lopen. Uiteindelijk neemt een ploegbaas ze mee naar een stuk spoorlijn die al lang niet meer in gebruik is. Samen met de twee gaat hij midden tussen de rails staan. 'Mannen, nu moet ge eens goed kijken', zegt hij tegen de Antwerpenaren 'Kijk maar eens in de verte tot zover ge het spoor nog kunt zien.' Samen turen ze naar de verre horizon tot waar de rails in één punt samen lijken te komen. 'Mannen, ge begrijpt hoe gevaarlijk zoiets is, hé', zegt die ploegbaas. ' Dus ga daar onmiddellijk naartoe en zorg ervoor dat de rails overal netjes even breed zijn'. 'Inderdaod leuvesgevaorlek' zeggen de twee en gewapend met een meetlat trekken ze richting horizon. De twee stappen en stappen, af en toe zorgvuldig metend. Kilometers en uren later blijft het gevaarlijke punt nog altijd onbereikbaar. Vermoeid en niet begrijpend drentelen ze verder, tot de ene Antwerpenaar zich eventjes omdraait, in de verte tuurt, schrikt en roept : 'Shit 't is nie waoar é! We zen der al verbaai!'
   
 • Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te roken aan een bloemenperkje waar ze onkruid moeten wieden. Op de rugzijde van hun werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw geborduurd. Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen. Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar: 'Waarom staat er een Vlaamse Leeuw op uw werkkledij?' Waarop de arbeiders antwoorden: 'Dat is onze sponsor.'
   
 • Blondje 1: Hoe ziej gie gestorven ?
  Blondje 2: Djoodgevroren !
  Blondje 1: Amai, verschrikkelik! Hoe voelt dad-an, djoodvriezen?
  Blondje 2: In 't begin... Verschrikkelik: j? koet gevoel, dan zje?in vingers en tj?n, tottajj' ip den duur vrj?loaperig wordt en 't bewustzijn verliest.
  En gie, hoe ziej gie gestorven?
  Blondje 1: Ikke ? Nen artaanval ; ik verdacht mienen vint ervan dattie mie bedriegde. En op nen dag kwamme kik vroeger thuus, en 'k liepe noa de slapkamer woa dattie
  op 't bedde lag TV te kieken.
  Wantrouwig lik dak ben, gien-kik beneden in de kelder kieken of datter nergens 'n vroamens verstopt zat, moa niks te ziene.
  Dan liepe kik terug noa boven, maar doa waster ook niemand.
  Uiteindelik benne kik noa de zolder gelopen, maar op den trap krege kik dienen artaanval, en viele kik morsdjood.
  Blondje 2: Hoe stom zeg! Aj-in dien diepvries gekeken, woaren w'alletwjee nog in leven!
   
 • Twee West-Vlamse blondjes (vriendinnen) komen mekaar tegen in 't vagevuur.
   
 • Conversatie in de ZOO van Antwerpen Een vogel, een vis en een krokodil hangen aan de toog in de bar van de zoo
  Och zegt die vogel: "ik heb het hier allemaal gezien, ik ben 't hier een beeteke muug. Ik kan goe vliege, mijn vrouw kan goe vliege, mijn kinderen kunnen goe vliege, als we de kans hemme zijn we weg, terug naar Afrika."
  Ja, zegt die vis: "Ik ben het hier ook wa muug. I k kan goe zwemme, mijn vrouw kan goe zwemme, mijn kinderen kunne goe zwemme, als we de kans hemme zijn we weg, terug naar de Middellandse zee."
  Och, zegt die krokodil, "Ik weet het nog niet. K'hem een groot bakkes, mijn wijf heeft een groot bakkes, mijn joeng hemme ollamoal een groot bakkes. Ik denk da'k hier in Antwaarepe blijf
   
 • Een Antwerpenaar en een Limburger werken voor een kwal van een baas. Krijgt de Antwerpenaar op een dag telefoon van de Lotto: "Meneer U hebt 50 miljoen gewonnen". De Antwerpenaar staat recht, slaat zijn computer stuk, stapt naar de baas en scheldt hem de huid vol: "t Is om te melden dat ik nooit meer voor U werk, ik heb 50 miljoen gewonnen. Voila, dit is mijn afscheid (slaat in het gezicht van de baas) Enkele weken later krijgt de Limburger telefoon van de Lotto: "Meneer U hebt drie miljoen gewonnen." waarop de Limburger, die goed keek naar wat de Antwerpenaar deed, rechtstaat, heel zijn bureau aan dingelen slaat, naar de baas stapt, hem eveneens de huid volscheldt, op diens gezicht klopt en vervolgens zegt: "Ik heb drie miljoen met de Lotto gewonnen en 't is om U te melden dat ik hier voortaan slechts parttime zal komen werken...."
   
 • Twee antwerpse blondje zitten aan den toog in een cadéke op't kiel.
  zegt de een: "kzen zjust wer men raaiexoamen gon doen."
  "Allee", vraagt de ander: "en , oe was't?"
  " Nie goe, zenne", zei ze, "wer geboasd!"
  Ik koom wer on da rongd pungt, en der stond em bord me daartig oep, dus 'k raaie kik daartig kier rongd da rongd pungt."
  "ai", zei de ander, "en verkierd geteld, of wa?"
   
 • 2 Gentenaars, een is een stotteraar.
  De ene komt de stotteraar tegen en vraagt "hoe gaat 't ?"
  Zegt de andere "ho, ho, pro.., pro.., problemen, krij.., krij..krjge mijn kiek.., kiekens ni..ni.. in?
  huld.., d.., der k.., k.., kot.
  Zegt de anderee "es simpel op te lossen, ge pakt een panne ge doet er wat ma?s in, ge schut mee je?
  panne en ge roept "klu.., klu.., klu.."
  Kg.., kga 't proberen.
  De volgende week komen ze elkaar opnieuw tegen. "ha,, gelukt mee je kiekens"
  Zegt de stotteraar: "ho, ho, pro.., pro.., problemen, jong, mij.., mij,,, mijn kie.., kiek.., kiekens?
  ko.., ko.., kommen wel ma.., ma.., d..,den haan komt ook.
  Ah, ge moet bij de haan gaan en zeggen "weg gij"
  Pei.., pei.., peis.., peisdet ?
  De week erna komen ze elkaar weer tegen zegt de ene "wel, gelukt mee de haan ?"
  "ho, ho, pro.., pro.., problemen". mijn kiek.., kiekens ko.., ko.., komen, d.., d.., den hane ook k..,?
  kga bij bij d.., d.., den hane en kzegge "weg gij of ghebtne stamp tegen eu klu.., klu.., klu.."en mijn?
  kiekens komen terug buiten.
   
 • Een vogel, een vis en een krokodil zaten in de Antwerpse zo te praten. Zegt de vogel : ik kan goe vliege men vrouw kan goe vliege en men kinnekes kunne goe vliege. as we kunne zen we hier weg naar afrika. Zegt de vis : ik kan goe zwemme men vrouw kan goe zwemme men kindere kunne goe zwemme as we de kans hemme zen we hier weg naar de middelandse zee. Zegt de krokodil : ik hem een groot bakkes men vrouw heeft een groot bakkes men kinekes hemme een groot bakkes; ik dnek da we hier in aantwaarpe blaave?
   
 • der was es een Antwerpenaar en een Gentenaar.De Antwerpenaar zei "ik zie heel goed, zie je die vlieg op de kerktoren ??" De Gentenaar "'k zie der de kloten van" "Oh, dan zie je nog beter dan ik" zei Antwerpenaar?
   
 • Een Antwerpenaar en een West Vlaming staan op de dijk naar de lucht boven de zee te kijken. Het is een van die dagen waar je de zon en de maan samen overdag kan zien. Zegt de Antwerpenaar : " links staat de maan en rechts staat de zon". "Welnee" zegt de West
  Vlaming, " de maan staat rechts en de zon staat links. "Weet je wat" zegt de Antwerpenaar, "we zullen het vragen aan dat koppel dat daar aankomt". Dus ze vragen "meneer, kan u ons meningsverschil even helpen beslechten? Wat denkt u, staat de zon links of rechts ?" Antwoord de man, die een duidelijk Limburgs accent heeft, " ik zou het niet weten heren, ik ben niet van hier".
   
 • Bah, zeggen de kannibalenkinderen tegen hun moeder : "alweer mens, kan je niets anders klaar maken ?
  De volgende dag schotelt de moeder een Antwerpenaar voor. Joepie, roepen de kinderen, voor mij de nek !!!
   
 • Zegt de krokodil tegen het vogeltje : "en, op vakantie geweest dit jaar ?"
  Ja, zegt het vogeltje, ik kan vliegen, mijn vrouw kan vliegen en mijn kinderen kunnen ook al vliegen. Wij zijn naar het zuiden gevlogen.
  En jij ? vraagt het vogeltje aan de krokodil.
  Oh, zegt de krokodil, ik heb een grote bek, mijn vrouw heeft een grote bek en mijn kinderen zijn ook met een grote bek geboren, wij zijn in Antwerpen gebleven !!
   
 • Een Gentenaar: "wij hebben grote lullen"
  Een Bruggeling "wij, in Brugge, hebben grote ballen"
  Een derde: "ik ben wel van Gentbrugge"
   

Willekeurige items uit MOPPEN

Golf Twee vrouwen zijn aan het golfen en eentje geeft een ferme dreun op het balletje. Het vliegt recht naar de volgende hole, waar 2 mannen staan te spelen en eentje wordt geraakt. Hij valt meteen op de grond en vloekt van de pijn. De vrouw snelt er naartoe, intussen ligt hij ineengekrompen met zijn handen tussen zijn kruis. Zij : kan ik helpen? Hij :  [...]
Danny - 11/10/2009 - 20.906 hits
Mannen Wat hebben de wolken en een man gemeen? Wanneer ze verdwijnen breekt er een mooie dag aan.
Danny - 18/08/2014 - 54.140 hits
Zoekertj Pyromaan zoekt blokhut in bosrijke omgeving.
Danny - 01/01/2007 - 11.596 hits
Limburge Een Antwerpenaar ontmoet zijn Limburgse vriend en vraagt: 'Woar zedde gaai me vakance gewest verleje zomer ?' 'Naar Mauritius' antwoordt hij. 'En woar ligt da?' 'Geen idee, we zijn er naartoe gevlooogen' antwoordt de Limburger.
Danny - 06/06/2009 - 31.504 hits
Sollicit Verkoopleider tegen de sollicitant: 'Beschikt u over verkoopervaring?' 'Ja hoor,' zegt de man, 'Ik heb mijn huis, mijn auto, de piano, en bijna al de juwelen van mijn vrouw verkocht.'
Danny - 01/01/2007 - 13.007 hits
LachJeKrom.com © 1999 - 2015 - Disclaimer - Contact - Sitemap @ 01/03/2015 21:48:53 - Inloggen -